Villkor

Villkor för användning av webbplatsen www.danilservice.es

 1. Disse generelle vilkår er ment å regulere bruken av nettstedet tjenesteleverandører www.danilservice.es (heretter, Internett) at Danilservice, SL tilgjengelig for Internett-brukere. Vær oppmerksom på at nettet kan inneholde lenker til andre nettsteder og / eller tjenester fra andre. Disse retningslinjene for personvern gjelder ikke praksisen og politikken til disse andre tredjeparter. Vi anbefaler deg å lese politikken for alle nettsteder du besøker eller bruker, som disse retningslinjene kan være vesentlig forskjellig fra vår.
 2. Bruk av Web attributter tilstanden til brukeren av nettstedet (heretter bruker). Bruker samtykker uttrykkelig og uforbeholdent alle og hver av de generelle vilkår som er fastsatt for bruken av web-versjonen Danilservice, SL gjort tilgjengelig gjennom tilgang via Internett.
 3. Bestemmelsen i webtjenesten av Danilservice, SL er gratis for brukeren og ikke krever forutgående abonnement eller registrering av brukeren.
 4. Bruk av visse tjenester som tilbys til brukeren via nettet er underlagt spesielle forhold som kan erstatte, supplere og / eller endre disse vilkårene.
 5. Gjennom Internett Danilservice, S.L. gir brukerne tilgang til og bruk av ulike tjenester og innhold som gjøres tilgjengelig ved Danilservice, SL bruker, eller av tredjeparts brukere av nettet og / eller tredjeparts tjenesteleverandører og innhold (heretter kalt Tjenesten). Danilservice, S.L. forbeholder seg retten til å endre, når som helst og uten forvarsel, konfigurasjonen av web-presentasjon og tjenestene og vilkår som kreves for å bruke nettstedet og tjenestene.
 6. Danilservice, S.L. reservere enkelte av tjenestene som tilbys via Internett til registrerte brukere Danilservice, SL ved å fylle ut brukerregistrering.
 7. Brukeren må derfor bruke nettstedet og tjenestene i samsvar med disse vilkårene og forskrifter som kan gjelde.
 8. Brukeren godtar å ikke bruke nettstedet og tjenestene til ulovlige formål, i strid med bestemmelsene i disse generelle vilkår skadelig for rettighetene og interessene til andre, eller på noen måte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe nettstedet og Tjenester utilizacióno eller hindre normal bruk av nettstedet og tjenestene av våre brukere.
 9. Brukeren skal avstå fra å skaffe eller forsøke å skaffe informasjon, meldinger, grafikk, tegninger, lydfiler og / eller bilder, fotografier, innspillinger, programvare og generelt, noen slags materiale tilgjengelig Travé s av Nettstedet eller Tjenestene (heretter innhold) ved hjelp av midler eller andre enn de prosedyrer som gjelder, har blitt plassert på dispositional dette formålet eller har indikert Travé s av nettet.
 10. Du har ikke lov til å ta med innholdet i nettet på andre nettsteder, eller andre medier eller enheter. Heller ikke reproduseres, distribusjon, offentlig kommunikasjon og transformasjon av innholdet på nettet, enten gratis eller for en betaling, og i noen form eller medium. Tillatelse skrive innholdet til privat bruk av brukeren.
 11. Hvis du vil bruke noen av tjenestene, må brukerne gi forhånd Danilservice, SL visse personopplysninger. Danilservice, S.L. vil behandle personopplysninger med det formål og på de vilkår som er definert i retningslinjene for personvern.
 12. Danilservice, S.L. ikke garantere tilgjengelighet, kontinuitet, brukervennlighet og ufeilbarlighet av funksjon av nettstedet, dets tjenester og innhold, og heller ikke lovligheten, pålitelighet og nytten av informasjonen, innholdet og tjenestene som leveres av tredjeparter via Internett. Danilservice, S.L. ikke garantere fravær av virus eller andre elementer i tjenestene som tilbys av tredjeparter gjennom nettet som kan endre datasystemet (software og hardware) eller elektroniske dokumenter og filer som er lagret i datasystemet.
 13. Danilservice, S.L. påtar seg intet ansvar for skader av noe slag som kan oppstå som følge av drift av nettet, eller bruk av tjenestene eller innhold, eller de som er forårsaket av forsettlig eller klanderverdig opptreden av brukeren eller tredje gjennomført på eller via nettet eller gjennom de webtjenester.
 14. Innholdet i dette nettstedet tilhører eierne av rettighetene til åndsverk og kan ikke brukes eller lagt ut på et annet nettsted. I det tilfelle at slike rettigheter er påberopt av en annen enn den som Danilservice, SL identifisert som eier av denne, skal umiddelbart varsle Danilservice, SL å gå gjennom tiltak for å ivareta legitime interesser den virkelige eieren av disse rettighetene.
 15. Disse vilkårene er underlagt spansk lov.
 16. Danilservice, S.L. og brukeren, uttrykkelig avkall på noen annen jurisdiksjon, sender til domstolene i byen Torrevieja (Valencia) for eventuelle tvister som oppstår fra levering av de tjenester som omfattes av disse betingelser. I tilfelle at brukeren bor utenfor Spania, Danilservice, SL og brukeren sender inn, uttrykkelig avkall på noen annen jurisdiksjon, domstolene i byen Torrevieja (Alicante, Spania).