Dataskydd

 • Genom detta tillkännagivande, Danilservice, meddelar SL användare av webbplatsen www.danilservice.es egendom (nedan ’Användare’ och ’Web’) om din politik för att skydda personuppgifter (nedan ’personuppgifter’) så att användarna kan fritt och frivilligt om de vill ge Danilservice, personuppgifter som kan krävas eller som kan erhållas från de användare under suscripcióno leverera några av de tjänster som erbjuds av Danilservice, SL På denna webbplats. Det är underförstått att användaren godkänner villkoren genom att trycka på knappen ’Skicka data’ som finns i Kontakt formulär. Danilservice, S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa sig till ny lagstiftning eller rättspraxis och branschpraxis. I sådana fall Danilservice, S.L. meddelas på denna sida ändras med rimlig förskott dess genomförande. Användaren, i alla fall, riktigheten av de uppgifter som lämnats, Danilservice, SL rätt att neka service till alla användare som har lämnat falska uppgifter, utan att det påverkar andra åtgärder som kan rätt.
 • Dessa personuppgifter kommer att behandlas automatiskt och införlivas i de relevanta filerna från Danilservice, SL vara Danilservice, S.L. hållare och ansvar för sin egen fil (nedan kallat ’Files’). Utom i områden där annat anges, svar på frågor om personuppgifter är frivilligt, utan bristen på svar innebär en nedgång i kvalitet eller kvantitet motsvarande tjänster, om inget annat anges.
 • Insamling och behandling av personuppgifter är att bevara det avtalsförhållande med Danilservice, SL förvaltning, administration, leverans, service förbättring ampliacióny där användaren bestämmer sig för att teckna, registrera eller använda lämpligheten av dessa tjänster till de preferenser och smaker av användarna, studiet av användningen av tjänsterna, utformning av nya tjänster relaterade till sådana tjänster, skicka service uppdateringar, skicka, av traditionella och elektroniska hjälpmedel, av teknisk, operativ och kommersiell information om produkter och tjänster som erbjuds av Danilservice, SL nu och i framtiden. Vilket innebär att aldrig tilldela uppgifter till tredje part förutom för att utföra någon tjänst som du har begärt, transport, service, etc …
 • Danilservice, S.L. har antagit säkerhetsnivåer för skyddet av personuppgifter lagligen krävs, och har installerat alla tekniska medel och åtgärder till sitt förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändringar, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter lämnas till Danilservice, SL Dock bör användaren vara medveten om att Internet säkerhetsåtgärder inte är ointaglig. De Användaren samtycker till Danilservice, S.L. ger dina uppgifter till företag som vi sluter samarbetsavtal med det enda syftet att tillhandahålla den bästa servicen, baserat i spanska utomlands, med respekt i alla fall, den spanska lagstiftningen om skydd av personuppgifter.
 • Vid tillämpning av bestämmelserna i lag 15/99 av den 13 december skydd av personuppgifter, användare har och kan utöva sina rättigheter till tillgång, annullering, rectificacióny opposition samt rätten att bli informerad om de överföringar som gjorts genom att kontakta Danilservice, SL via följande adress: Danilservice, S.L. – C / Diego Ramírez, 137, 1 º C – Torrevieja, Alicante, Spanien och anger:
  • Namn och fotokopia av D.N.I.
  • Framställning i vilka specifika tillämpningar och om kontrollerat
  • Adress för meddelanden.
  • Datum och underskrift