Villkor

Villkor för användning av webbplatsen www.danilservice.es

 1. Dessa allmänna villkor är avsedda att reglera användningen av webbplatsen tjänste www.danilservice.es (nedan, Internet) att Danilservice, SL tillgänglig för Internetanvändare. Observera att webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och / eller tjänster från andras. Denna sekretesspolicy gäller inte för metoder och strategier för dessa andra tredje parter. Vi rekommenderar dig att läsa den politik som alla webbplatser du besöker eller använder, eftersom denna politik kan vara väsentligt annorlunda än vår.
 2. Användning av Web attribut tillståndet för användaren av webbplatsen (hädan user). Användaren samtycker uttryckligen och förbehållslöst alla och var och en av de allmänna villkoren för användning av webbversionen Danilservice, SL görs tillgängliga genom tillgång via Internet.
 3. Bestämmelserna i webbtjänsten för Danilservice är SL kostnadsfri för användarna och som inte kräver tidigare abonnemang eller registrering av användaren.
 4. Användningen av vissa tjänster som erbjuds användarna via webben är föremål för särskilda villkor som ersätter, komplettera och / eller ändra dessa villkor.
 5. Genom Internet Danilservice, S. L. ger användarna tillgång till och användning av de olika tjänster och innehåll som tillhandahålls av Danilservice, SL användare eller tredje parter som använder nätet och / eller tredje parts tjänster och innehåll (nedan Tjänsten). Danilservice, S.L. förbehåller sig rätten att ändra, när som helst och utan föregående meddelande, konfigurationen av webbpresentation tjänster och villkor som krävs för att använda webbplatsen och tjänster.
 6. Danilservice, S.L. reservera en del av de tjänster som erbjuds via Internet till registrerade användare Danilservice, SL genom att fylla i användarregistrering.
 7. Användaren samtycker till att använda Webbplatsen och tjänster i enlighet med dessa villkor och regler som kan gälla.
 8. Användaren samtycker till att inte använda Webbplatsen och tjänster för olagliga ändamål, i strid med bestämmelserna i dessa allmänna villkor är till skada för de rättigheter och andras intressen, eller på något sätt skada, avaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen och tjänster utilizacióno eller förhindra normal användning av webbplatsen och tjänster från våra användare.
 9. Användaren skall avstå från att erhålla eller försöka få information, meddelanden, diagram, ritningar, ljud och / eller bilder, fotografier, inspelningar, programvara och i allmänhet någon form av material tillgängligt Travé s av Webbplatsen eller Tjänsterna (kollektivt innehåll) genom att använda av medel eller annat än gällande förfaranden, har placerats på disposition detta ändamål eller har angett Travé s av nätet.
 10. Det är inte tillåtet att ta med innehållet i webben på andra webbplatser eller andra medier eller enheter. Varken reproduceras, distribution, offentlig kommunikation och omvandling av innehåll på nätet, antingen gratis eller mot betalning, och i någon form eller medium. Tillstånd skriva innehåll för privat bruk av användaren.
 11. Om du vill använda någon av tjänsterna måste användarna förväg Danilservice, SL viss personlig information. Danilservice, S.L. kommer att behandla personuppgifter för de ändamål och på de villkor som anges i sekretesspolicyn.
 12. Danilservice, S.L. inte garantera tillgänglighet, kontinuitet, användbarhet och ofelbarhet funktion på webbplatsen, dess tjänster och innehåll, och inte heller laglighet, tillförlitlighet och informationens användbarhet, innehåll och tjänster som tillhandahålls av tredje part via Internet. Danilservice, S.L. inte garantera frånvaron av virus eller andra element i de tjänster som erbjuds av tredje man via webben som kan förändra datorsystem (mjukvara och hårdvara) eller elektroniska dokument och filer som är lagrade i datasystemet.
 13. Danilservice, S.L. tar inget ansvar för skador av något slag som kan uppstå till följd av drift av nätet, eller använder tjänster eller innehåll, eller som orsakas av avsiktliga eller olämpligt beteende hos användaren eller tredje bedrivs på eller via webben eller via webben.
 14. Innehållet i denna webbplats tillhör ägarna av rättigheterna för immateriella rättigheter och får inte användas eller publiceras på en annan webbplats. I händelse av att dessa rättigheter åberopas av någon annan än den som Danilservice partiet, SL identifieras som ägare i detta, omedelbart underrätta Danilservice, SL för att gå igenom steg för att skydda legitima intressen som den som har rätt till dessa rättigheter.
 15. Dessa villkor styrs av spansk lag.
 16. Danilservice, S.L. och användaren, uttryckligen avstår från något annat land, förelägga domstolarna i staden Torrevieja (Valencia) för alla tvister som uppstår vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av dessa villkor. I händelse av att användaren bor utanför Spanien, Danilservice, SL och användaren lämna, uttryckligen avstår från något annat land, domstolarna i staden Torrevieja (Alicante, Spanien).